Trainers

Gino Bauwens

Gino Bauwens

4e Dan

Joachim Moens

Joachim Moens

3e Dan

Hannelore Goossens

Hannelore Goossens

1e Dan

Karsten Goossens

Karsten Goossens

1e Dan

Yalissa Bauwens

Yalissa Bauwens

1e Dan

Mathiss Bauwens

Mathiss Bauwens

1e Dan

Steven Goossens

Steven Goossens

1e Dan

Lotte Van De Voorde

Lotte Van De Voorde

1e Dan

Kasper Achten

Kasper Achten

1e Dan

Theodoros Gouliarmis

Theodoros Gouliarmis

1e Dan

Contact 0485 16 06 71 info@judoclubzele.be
Sporthal De Klodde Dendermondebaan 10 9240 Zele